90 jaar Inlichtingendienst Rotterdam 1927 - 2017

Bezoekers sinds 28 augustus 2017

Tip: Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op de toets met + (beeld vergroten) of toets met – (beeld verkleinen).

hit counter

<<< zoeken op deze website, eventueel op de betreffende pagina ctrl-F (ind) typen voor verder zoeken.

Wie de toekomst wil kennen, moet in het verleden bladeren. Maar ook is het essentieel om in het verleden te bladeren om het HEDEN te begrijpen, althans om daar een begin mee te maken.

Geschiedenis van de Inlichtingendienst Rotterdam  1900 - 2017

Bekend is dat de (Politie | Politieke | Plaatselijke| Regionale) Inlichtingendienst (ID) Rotterdam op 12 september 1927 formeel is opgericht. Dit betekent dat de Inlichtingendienst in 2017 90 jaar actief is. Auteur van deze website heeft als toenmalig ID rechercheur en o.m. archiefbeheerder in 2004 bij de overdracht van de werkzaamheden van zijn voorganger (Aad v. D), een oud gebonden schrift met een groene kaft overhandigd gekregen. De inhoud beschrijft de geschiedenis van de ID van het jaar 1900 tot 1963. Hierin staat dat de ID Rotterdam op 12-9-1927 formeel is opgericht door inspecteur C. BENNEKERS (28-5-1894 - 15-8-1942). Het schrijven heeft als titel:

Het ontstaan van de Inlichtingendienst'

Getracht is om ook de periode na 1963 tot heden in te vullen en de bijzonder levendige taken en gebeurtenissen van de Inlichtingendienst over deze periode weer te geven. Vanzelfsprekend de wettelijke mogelijkheden hiervoor in acht nemend. Auteur die eerst als ID rechercheur meer dan 30 jaar bij de Inlichtingendienst Rotterdam werkzaam is geweest heeft in aanvang een deel van zijn ervaringen gedeeld en zal dit in de loop van de tijd, waar mogelijk, aanvullen.

De gunstige ligging van de havenstad Rotterdam, met vele inwoners van verschillende nationaliteiten, een druk scheepvaart- en reizigersverkeer en de neutraliteit van Nederland droegen al voor de Eerste Wereldoorlog bij aan de ontwikkeling van Rotterdam als internationaal spionagenest. De Inlichtingendienst Rotterdam deed al onderzoek bij vergaderingen en naar spionageactiviteiten vanaf het begin van de vorige eeuw. Deze website met meer dan 15 pagina's zal hier meer duidelijkheid in brengen.

Vanuit het Hoofdbureau van politie Rotterdam, gelegen aan zowel het Doelwater (5) als het Haagseveer (23) doet inspecteur Cornelis van de Pol  al in 1914 zijn eerste spionageonderzoek, waarna er nog veel zullen volgen.

Gemeentepolitie

Nationale politie

'Bram's eigen beleving'

In de aanloop naar de uiteindelijke laatste en hier weergegeven meer dan 30-jarige werkzaamheden van auteur bij de Inlichtingendienst (ID) Rotterdam, is ervaring opgedaan bij zowel de Koninklijke Marine, bij de onderdelen Korps Mariniers, Varende- en Onderzeedienst en vervolgens bij de Spoorweg-, Gemeentelijke-, Regionale, en Nationale Politie. Dit is weergeven in een separate website met als titel 'Bram's eigen beleving' (<-klik)

(klik op afbeelding)

Reageren?

Naar aanleiding van de op deze internetsite staande informatie heeft u mogelijk behoefte op en/of aanmerkingen te maken dan wel aanvullingen te melden om deze website verder te kunnen vervolmaken. Hiervoor alvast bedankt.

(klik op afbeelding)

De vlag van Rotterdam. De kleuren groen en wit zijn al vanaf de middeleeuwen de kleuren van Rotterdam, Het groen verwijst naar het Hof van Wena en het wit symboliseert de Rotte. Schepen met als thuishaven Rotterdam voerden op zee de Rotterdamse vlag in één of twee masten.

Rating: 1 ster
1 stem

© 2017 Inlichtingendienst Rotterdam

© 2017 -