Home » Voetnoten » (6) Informatie van 'GS III - GS IIIA 1920 - 1940'

(6) Dit cijferkenmerk is informatie afkomstig van 'GS III - GS IIIA 1920 - 1940', en 'G.S. III - DIENST VOOR HET BINNENLAND',  (meerdere bronnen / auteurs). In een aflevering van "De Militaire Spectator" (jaargang 1921, pag. 397 - 408) verscheen, van de hand van H.A.C. Fabius, ritmeester bij het 1e Regiment Huzaren, een artikel, getiteld "De Inlichtingendienst bij den Generalen Staf". Dit artikel is geheel gebaseerd op de door Fabius tijdens de mobilisatie 1914 - 1918 opgedane ervaringen bij die dienst.
In de "Bedragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", deel VII, aflevering 3/4, verschenen in 1937, gaf dezelfde auteur, toen luitenant-generaal b.d., onder de titel "De Inlichtingendienst van den Generalen Staf" ("Het z.g. bureau G.S. III"), blijkens de ondertitel ‘herinneringen uit de mobilisatiejaren 1914 – 1919’.

(7) De Generale Staf sectie III (GS III) was de eerste moderne Nederlandse inlichtingendienst. GS III werd op 25 juni 1914 opgericht door de Generale Staf, met als doel het verzamelen van militaire gegevens over diverse Europese landen. De taken van GS III worden tegenwoordig uitgevoerd door de MIVD.

Hoofden van de Generale Staf III, (links) Ritmeester/luitenant 1914-1919 H.A.C. FABIUS en Kapitein der Artillerie C.A. van WOELDEREN vanaf 30-9-1919 (Bron: Cultureel erfgoed)

Maak een Gratis Website met JouwWeb