Home » Voetnoten
visitor counter

bezoekers sinds 1 april 2021


Voetnoten:

(1) Informatie van geschiedschrijver ID Rotterdam over een periode van ca. 1900 tot 1963.

(2) informatie van de auteur van deze website.

(3) Informatie van de historicus Edwin Ruis uit het in  2012 uitgegeven boek dat als titel draagt ‘ Spionnennest 1914 – 1918’ –Spionage vanuit Nederland, in Nederland, Duitsland en Engeland. Edwin Ruis MA is zelfstandig historicus. Hij wordt vooral geboeid door obscure geschiedenisverhalen. Tot op heden verschenen er van hem twee boeken: Spionnennest 1914-1918 over de rol van Rotterdam als het grootste spionagecentrum van de Eerste Wereldoorlog en Vechtmissie over Nederlands eerste internationale ‘vredesmissie’ in Albanië 1914. In verband met zijn eerste boek geeft hij regelmatig wandellezingen in Rotterdam.

(4) Prof.dr. Cyrille Fijnaut 'Voorproeve van een geschiedenis van de Nederlandse politie' ontleend aan Cyrille Fijnaut: 'Opdat de macht een toevlucht zij?',een historische studie van het politieapparaat als een politieke instelling", Antwerpen-Arnhem, 1979. Cyrille Fijnaut (Heerlen, 31 augustus 1946) is een Nederlandse criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking (sinds 2001) aan de Universiteit van Tilburg. Tevens is hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

(5)  Spionnen aan de Heemraadssingel.nl (vanuit meerdere bronnen)

(6) 'GS III - GS IIIA 1920 - 1940', en 'G.S. III - DIENST VOOR HET BINNENLAND',  (meerdere bronnen / auteurs). In een aflevering van "De Militaire Spectator" (jaargang 1921, pag. 397 - 408) verscheen, van de hand van H.A.C. Fabius, ritmeester bij het 1e Regiment Huzaren, een artikel, getiteld "De Inlichtingendienst bij den Generalen Staf". Dit artikel is geheel gebaseerd op de door Fabius tijdens de mobilisatie 1914 - 1918 opgedane ervaringen bij die dienst.
In de "Bedragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", deel VII, aflevering 3/4, verschenen in 1937, gaf dezelfde auteur, toen luitenant-generaal b.d., onder de titel "De Inlichtingendienst van den Generalen Staf" ("Het z.g. bureau G.S. III"), blijkens de ondertitel ‘herinneringen uit de mobilisatiejaren 1914 – 1919’.

(7) Wikipedia

(8).Dr.Frank van Riet promoveerde eerder op de oorlogsgeschiedenis van het Rotterdamse Politiekorps. Een indrukwekkend boek kwam daar uit voort. 'Handhaven onder de nieuwe orde" De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog; uitg. Aprilis, 2008; ISBN 978 90 5994 193 9; 816 blz..€39,=.

(9) Bob Hoogenboom, onderzoek 'Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters'. Prof.dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij als docent verbonden aan de Politieacademie en adviseur voor de Nationale Politie. Hij is geïnteresseerd in alles wat samenhangt met witteboordencriminaliteit, in de (on)mogelijkheden van regulering en de rol van politie en justitie op dit gebied.

(10) Archief ID Rotterdam.

(11) DE ABWEHR IN NEDERLAND (1936-1945)

Onvoltooid manuscript Frans Kluiters, 2006  (1951 - 2009)

Bewerking Etienne Verhoeyen, 2016

"Het bestuur van de NISA is Etienne Verhoeyen zeer dankbaar voor het uitwerken van het" onvoltooide "boek van Frans Kluiters over de Duitse Abwehr in Nederland tussen 1936 en 1945. Via de NISA website is deze rijke erfenis van Frans Kluiters nu ook voor een ras publiek toegankelijk. "

Namens het Dagelijks Bestuur van de NISA,
Michael Kowalski
Voorzitter NISA

(12) r i j k s a r c h i e f d i e n s t  p i v o t

Rijksarchiefdienst / pivot

De Rijksarchiefdienst is een agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat belast is met de praktische uitvoering van de Archiefwet op landelijk en provinciaal niveau.

De Rijksarchiefdienst werd op 1 mei 1968 ingesteld als gevolg van de invoering van de nieuwe Archiefwet 1962. Het was een bundeling van de elf reeds lang bestaande Rijksarchieven in de provincie en het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Aan het hoofd stond een Centrale Directie geleid door de Algemene Rijksarchivaris, die tevens directeur was van het Algemeen Rijksarchief. In 1986 werd de dienst uitgebreid met het Rijksarchief in Flevoland.

Nadat tussen 1998 en 2005 de Rijksarchieven met één of meerdere andere culturele instellingen in de betreffende provincie waren gefuseerd en verzelfstandigd tot diensten die in algemene zin als Regionaal Historisch Centrum (RHC) worden aangeduid en het Algemeen Rijksarchief was verzelfstandigd tot Nationaal Archief, kreeg de Rijksarchiefdienst steeds meer de functie van schakel tussen het ministerie en de verzelfstandigde diensten in de provincies, waarin het Rijk nog wel voor een belangrijk maar per provincie wisselend aandeel deelneemt. (7)

(13) Stadsarchief Rotterdam

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb